ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นัก...

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 [อ่าน : 15 ครั้ง]

ภาพยนต์เรื่องสั้น "ไม่สายเกินไ...

ความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับ นักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 24 ครั้ง]

กิจกรรมขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจั...

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ ได้จัดกิจกรรมพิเศษโดยเปิดหลักสูตรการเรียน การสอน "เพื่อขอใบอนุญาต... [อ่าน : 33 ครั้ง]

เรื่องเล่าข้าวเพื่อสุขภาพ

ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลมูลค่าร่วม 360,000 บาท [อ่าน : 30 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การบัญชี
  • รายงานงบทดลองเบิกจ่ายราย รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมกราคม 2561[อ่าน : 3 ครั้ง]
  • รายงานงบทดลองเบิกจ่ายราย รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม 2560[อ่าน : 24 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
  • รายงานการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ รายงานการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือน มกราคา 2561 เวลา 15.00 น.[อ่าน : 23 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากทางวิทยาลัย
ประกาศจากชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดโครงการสอนวิธีการสร้้าง QR CODE ฯลฯ [อ่าน : 102 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม