ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้...

เว็บไซต์ www.ccp-vec.net [อ่าน : 8 ครั้ง]

ล้างสวมพร้อมกัน...รับวันสงกราน...

กิจกรรมทำความสะอาดสุขภัณฑ์ประจำปี 2561 [อ่าน : 29 ครั้ง]

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายราย

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [อ่าน : 61 ครั้ง]

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นัก...

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 [อ่าน : 201 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การบัญชี
  • รายงานงบทดลองเบิกจ่ายราย รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน 2561[อ่าน : 2 ครั้ง]
  • รายงานงบทดลองเบิกจ่ายราย รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 2561[อ่าน : 15 ครั้ง]
  • รายงานงบทดลองเบิกจ่ายราย รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561[อ่าน : 39 ครั้ง]
  • รายงานงบทดลองเบิกจ่ายราย รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมกราคม 2561[อ่าน : 31 ครั้ง]
  • รายงานงบทดลองเบิกจ่ายราย รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม 2560[อ่าน : 79 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
  • รายงานการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ รายงานการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.[อ่าน : 27 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากทางวิทยาลัย
ประกาศจากชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดโครงการสอนวิธีการสร้้าง QR CODE ฯลฯ [อ่าน : 137 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม